Module

Pijnmeting bij verstoord bewustzijn.

0 van de 19 stappen afgerond0%

Leerdoelen

Na deze module kunt u…

Welkom bij de module “Pijnmeting bij verstoord bewustzijn.” In deze module leert u over de Nociception Coma Scale, een pijngedrag observatieschaal voor het meten van (potentiële) pijn bij patiënten met verstoord bewustzijn.

Aan het einde van de cursus krijgt u toegang tot een certificaat.

Moeilijkheidsgraad: [icon name=”star” class=”” unprefixed_class=””][icon name=”star” class=”” unprefixed_class=””][icon name=”star-o” class=”” unprefixed_class=””]
Duur: 15 tot 75 minuten

[accordion][accordion_element title=”Leerdoelen”]

Na deze module kan je…

  • …benoemen wat nociceptie is.
  • …benoemen wat de Nociception Coma Scale is.
  • …de verschillende items van de NCS uitleggen.
  • …het verschil benoemen tussen de NCS en NCS-R.
  • …benoemen voor welke patiënten de NCS(-R) geschikt is.
  • …het resultaat van de NCS(-R) interpreteren en hiernaar handelen.

[/accordion_element][/accordion]