EBP

Evidence Based Practice

De term Evidence Based Practice (EBP) is niet meer weg te denken uit de Nederlandse gezondheidszorg. Of je nu arts, verpleegkundige of diëtist bent, je zult met EBP te maken krijgen. Vaak worden termen als Evidence Based Medicine (EBM), EBP en EBP Nursing gebruikt. Hier op omni cura ACADEMY gebruiken we altijd de term EBP en leren we iedereen EBP te gebruiken in de zorg.

Wat is EBP?

Er zijn verschillende definities van EBP te vinden, maar allen komen ze op hetzelfde neer. EBP gaat om de combinatie van de ‘3 pijlers van EBP’: het best beschikbare bewijsmateriaal (onderzoek), de klinische expertise (kennis en ervaring) van de professional en de wensen, waarden en voorkeuren van de patiënt. Het is wel heel belangrijk dat je precies weet wat van elke pijler verwacht kan worden en dat je ze combineert. Hierover leer je in onze e-learning module ‘De Principes van EBP’.

De 5 stappen van EBP

Veel mensen vinden EBP maar een abstract begrip. De missie van omni cura ACADEMY is om EBP zo toegankelijk, begrijpelijk en vooral ook toepasbaar mogelijk te maken. We volgen hierbij de ‘5 stappen van EBP’:

  1. Ask: het stellen van een beantwoordbare vraag.
  2. Acquire: het zoeken en vinden van het best beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal, ofwel artikelen over onderzoek.
  3. Appraise: het beoordelen van het gevonden bewijsmateriaal op methodologische kwaliteit.
  4. Apply: vormen van een conclusie en aanbeveling voor de praktijk op basis van het gevonden bewijsmateriaal en toegespitst op de patiënt in kwestie en/of uw eigen praktijk en instelling.
  5. Assess: het evalueren van de acties die je hebt ondernomen.

Op dit moment hebben we e-learning modules voor de stappen 1 t/m 3, welke je zowel los of als cursus EBP kunt volgen.

Beginnen met EBP:
klinische onzekerheden

Het begint met het signaleren van een ‘klinische onzekerheid‘: een situatie waarin er twijfel bestaat over de keuze van een behandeling of interventie voor een specifieke patiënt of patiëntenpopulatie. Dit moet je vervolgens omzetten in een beantwoordbare vraag (Stap 1: Ask). Hiervoor gebruiken we bij omni cura ACADEMY het acroniem PICO: patient, intervention (interventie), comparison (vergelijking), outcome (uitkomst). Op de CATdatabank.nl kan je zien hoe zo’n klinische onzekerheid wordt omgezet in een beantwoordbare vraag. In onze e-learning module ‘EBP Stap 1: Vragen’ leer je hoe je klinische onzekerheden kunt signaleren, onderscheiden van klinisch redeneren en om kunt zetten in een PICO en vraag.

Literatuurstudie (Critically Appraised Topic)

Het uiteindelijke doel van EBP is het vergroten van de kwaliteit van zorg. Dat kan op de verschillende domeinen van ‘kwaliteit’ zoals efficiëntie, veiligheid en patiëntgerichtheid. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf, alle stappen zoals hierboven omschreven zijn moeten zorgvuldig uitgevoerd en gecommuniceerd worden.Een mogelijk product is van het proces van EBP is een ‘Critically Appraised Topic’ (CAT), ook wel bekend als de literatuurstudie. Dat is een document waarin is omschreven hoe alle stappen van EBP zijn doorlopen, zodat anderen kunnen leren van het proces en de uitkomsten en zodoende de zorg kan verbeteren. Zie ook de CATdatabank.nl, een gratis product van omni cura ACADEMY, voor uitgewerkte CAT’s.

EBP Volger, Gebruiker of Expert?

EBP doe je gelukkig nooit alleen. Het is belangrijk om binnen je team of organisatie een goede mix te hebben van de groepen van EBP professionals: volgersgebruikers en experts. Elk van deze groep heeft een bepaald niveau van kennis en vaardigheden, zodat klinische onzekerheden niet alleen gesignaleerd worden maar ook daadwerkelijk kunnen worden opgepakt en leiden tot kwaliteitsverbetering!

Heb je (nog) geen EBP-expert in huis? Dan kunnen wij je helpen!