Het Relatief Risico Sjabloon

Oei, er staat een Relatief Risico in een artikel. Hoe kun je deze RR in begrijpelijke taal omzetten in een conclusie?

Inhoud

Hoe werkt het?

  • Zoek de zin in het artikel waar de RR in omschreven wordt.
  • Bepaal de Intervention en Comparison (vergelijking).
  • Bepaal de Outcome (uitkomst).
  • Plaats de RR en de I en C in het volgende sjabloon:

” De kans op (O) neemt (RR) keer toe bij (I) ten opzichte van (C).”

Wil je hem helemaal netjes maken? Voeg dan ook de Patient/Populatie (P) toe!

” De kans op (O) neemt bij (P) (RR) keer toe bij (I) ten opzichte van (C).”

Beschikbaar Lesmateriaal

gebaseerd op

workshop/implementatie

De (Digitale) Journal Club - Expert

In deze expert workshop wordt je onder begeleiding van een docent stapsgewijs door de beoordeling van wetenschappelijke literatuur geleidt en interpreteren we gezamenlijk de resultaten.

e-learning

EBP Stap 4: interpretatie van resultaten

In deze module maak je kennis met mogelijke uitkomstmaten die je tegen zult komen in wetenschappelijke literatuur. Hierdoor leer je hoe je de resultaten uit een studie goed kunt interpreteren en werk je aan de vaardigheid een goede conclusie te trekken.