Het Relatief Risico Sjabloon

Oei, er staat een Relatief Risico in een artikel. Hoe kun je deze RR in begrijpelijke taal omzetten in een conclusie?

Oei, er staat een Relatief Risico in een artikel. Hoe kun je deze RR in begrijpelijke taal omzetten in een conclusie?

Hoe werkt het?

  • Zoek de zin in het artikel waar de RR in omschreven wordt.
  • Bepaal de Intervention en Comparison (vergelijking).
  • Bepaal de Outcome (uitkomst).
  • Plaats de RR en de I en C in het volgende sjabloon:

” De kans op (O) neemt (RR) keer toe bij (I) ten opzichte van (C).”

Wil je hem helemaal netjes maken? Voeg dan ook de Patient/Populatie (P) toe!

” De kans op (O) neemt bij (P) (RR) keer toe bij (I) ten opzichte van (C).”