Leerlijn EBP omni cura ACADEMY

Bij omni cura ACADEMY geloven we in de toepassing van blended learning. Daarom hebben we een leerlijn EBP opgezet waarin workshops, e-learning modules en opdrachten niet alleen zorgen voor nieuwe kennis, maar ook voor toepassing in de praktijk.

Inhoud

Zie ook de afgeleide leerlijnen van MC Tergooi en UMG.

webinar

Echt Betere Patientenzorg

Met deze workshop leg je een goede basis voor verdere educatie en implementatie van EBP. We bespreken waarom we EBP bijdraagt aan goede/betere zorg en daarmee bouw je aan een aan een visie op dit cruciale onderdeel van onze zorg. Je hoeft geen basiskennis te hebben van EBP om mee te doen!
gebaseerd op
Echt Betere Patientenzorg

e-learning

De Principes van Evidence Based Practice

In deze module leer je over de Principes van Evidence Based Practice (EBP). Wat is EBP nou precies en waarom hebben we het nodig? En hoe gaat dat dan precies in zijn werk in de praktijk?

e-learning

Richtlijnen in de Zorg

In deze module leer je hoe Evidence Based Richtlijnen in de Zorg worden ontwikkeld, waar je ze kunt vinden en hoe te gebruiken in de praktijk.
gebaseerd op
Evidence Based Richtlijnen in de Zorg

e-learning

EBP Stap 1: Vragen

In deze module leer je over EBP Stap 1: het stellen van een beantwoordbare vraag. Door kritisch te kijken naar ons eigen handelen kunnen we klinische onzekerheden gaan signaleren. In deze module oefen je om dergelijke situaties goed te definiëren en hoe je dit om kunt zetten in een vraag die beantwoord kan worden met (o.a.) wetenschappelijke literatuur.

webinar

PICO Perfectie

In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het aller moeilijkste onderdeel: de O. Het is een aanvulling op de e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.

workshop

De (Digitale) Dossierbespreking

Voor deze workshop bereidt een van de deelnemers een casus voor waar hij/zij mogelijk een klinische onzekerheid van heeft. Gezamenlijk bespreken we de casus (geanonimiseerd), de interventies die hierin een rol spelen en mogelijke klinische onzekerheden. We maken onderscheidt tussen klinisch redeneren en EBP vraagstukken en hebben als eindproduct een of meerdere PICO’s. Er is geen basiskennis noodzakelijk.

opdracht

Jouw Klinische Onzekerheid

Eerste hulp bij PICO! In deze opdracht ga je alle theorie over ‘EBP Stap 1’ toepassen. Je omschrijft een klinisch scenario uit de praktijk, maakt hier een PICO voor en formuleert daarmee een eigen vraag. De opdracht wordt beoordeeld door een docent van OCA die het (na goedkeuring) direct zal uploaden op CATdatabank.nl.

implementatie/opdracht

Samen Vragen Stellen

In deze opdracht ga je slag binnen je eigen praktijk of team op zoek naar klinische onzekerheden. Je kiest één van de beschikbare tools van omni cura ACADEMY en implementeert deze op je afdeling. Door middel van een fotoverslag wordt je opdracht beoordeeld. De docent is beschikbaar voor vragen en advies gedurende de opdracht.

e-learning

EBP Stap 2: de basis voor Zoeken

In deze module leer je de basis voor zoeken naar literatuur. We leggen de belangrijkste begrippen en principes uit. Wat is precies een publicatie en hoe komt die in een databank terecht? Wat zijn de verschillende studiedesigns en waarom is dat van belang bij het opzetten van een zoekstrategie? En hoe kan je het beste een zoekstrategie voorbereiden?
gebaseerd op
Basis voor Zoeken naar Literatuur

e-learning

EBP Stap 2: zoeken in Cochrane Library

In deze module leer je hoe je kunt zoeken in Cochrane Library, één van de belangrijkste databanken van wetenschappelijke literatuur in de gezondheidszorg.

workshop

Prutten in PubMed

In deze workshop wordt je onder begeleiding van een docent stapsgewijs door PubMed geleid. Deze workshop is geschikt als voorloper of opfrisser van de e-learning EBP Stap 2: Zoeken in PubMed.

e-learning

EBP Stap 2: zoeken in PubMed

In deze module leer je zoeken in PubMed, de zoekmachine van Medline: één van de belangrijkste databanken van wetenschappelijke literatuur in de gezondheidszorg.

opdracht

Jouw Zoekstrategie

Eerste hulp bij zoekstrategie! In deze opdracht ga je alle theorie over ‘EBP Stap 2’ toepassen en krijg je hulp bij het maken van een zoekstrategie.
gebaseerd op
Samen Zoeken naar Literatuur

implementatie/opdracht

Samen Zoeken

In deze opdracht ga je slag binnen je eigen praktijk of team en samen zoeken naar literatuur. Je kiest één van de beschikbare tools van omni cura ACADEMY en past deze toe op je afdeling. Door middel van een fotoverslag wordt je opdracht beoordeeld. De docent is telefonisch en via Whatsapp beschikbaar voor vragen en advies gedurende de opdracht.

e-learning

EBP Stap 3: beoordelen van literatuur

In deze module leer je over stap 3 van EBP (‘Appraise’): het beoordelen van wetenschappelijke literatuur. Waarom moeten we literatuur uberhaupt beoordelen op methodologie? En hoe doe je dat dan? Deze module geeft je de basiskennis en begrippen die je nodig hebt om EBP Gebruiker te worden.
gebaseerd op
systematic review beoordelen

implementatie/opdracht

EBP Stap 3: beoordelen van een Systematic Review

In deze module leer je over het beoordelen van Systematic Reviews op validiteit, op basis van de Omni Cura Tool voor het beoordelen van systematic reviews van interventies. Elk van de items wordt toegelicht met een video en oefening. Aan het eind van de module download je een systematic review en ga je deze zelf beoordelen op validiteit.

implementatie/opdracht

EBP Stap 3: beoordelen van een RCT

In deze module leer je hoe je een Randomized Controlled Trial (RCT) kunt beoordelen op validiteit, op basis van de Omni Cura Tool voor het beoordelen van RCT’s. Elk van de items wordt toegelicht met een video en oefening. Aan het eind van de module download je een RCT en ga je deze zelf beoordelen op validiteit.
gebaseerd op
RCT beoordelen
gebaseerd op

workshop/implementatie

De (Digitale) Journal Club - Basis

In deze workshop wordt je onder begeleiding van een docent stapsgewijs door de beoordeling van wetenschappelijke literatuur geleidt.

workshop/implementatie

De (Digitale) Journal Club - Expert

In deze expert workshop wordt je onder begeleiding van een docent stapsgewijs door de beoordeling van wetenschappelijke literatuur geleidt en interpreteren we gezamenlijk de resultaten.
gebaseerd op

implementatie/opdracht

Jouw Beoordeling van Methodologie

In deze opdracht ga je alle theorie over ‘EBP Stap 3’ toepassen. Je gaat een zelfgekozen artikel beoordelen op methodologische kwaliteit. Je geeft een samenvatting van de methodologie en een oordeel over het (potentieel) risico op bias. De docent geeft feedback op jouw beoordeling en autoriseert deze voor uploaden in CATdatabank.nl.

implementatie/opdracht

Samen Beoordelen van Methodologie

In deze opdracht ga je slag binnen je eigen praktijk of team en samen een artikel beoordelen op methodologie. Je kiest één van de beschikbare tools van omni cura academy en past deze toe op je afdeling. Zo kan je bijvoorbeeld de journal club implementeren. Door middel van een fotoverslag wordt je opdracht beoordeeld. De docent is telefonisch en via Whatsapp beschikbaar voor vragen en advies gedurende de opdracht.

e-learning

EBP Stap 4: interpretatie van resultaten

In deze module maak je kennis met mogelijke uitkomstmaten die je tegen zult komen in wetenschappelijke literatuur. Hierdoor leer je hoe je de resultaten uit een studie goed kunt interpreteren en werk je aan de vaardigheid een goede conclusie te trekken.

opdracht

Jouw Conclusie van de Resultaten

In deze opdracht ga je alle theorie over ‘EBP Stap 4’ toepassen. Je kiest zelf een of meerdere artikel(len) en gaat de resultaten ervan interpreteren. Je vertaalt de soms ingewikkelde tekst naar een begrijpelijke conclusie, per artikel en daarna samenvattend voor de totale ‘evidence’. Je upload deze resultaten direct in CATdatabank.nl en een docent van OCA autoriseert ze.

opdracht

De (Digitale) Expert Meeting

De deelnemers hebben een artikel waarvan ze graag de resultaten willen bespreken. Ze nodigen daarom enkele experts op het onderwerp uit, allen lezen het artikel. Onder begeleiding worden de resultaten geïnterpreteerd en aangevuld met de klinische expertise van de aanwezigen. Samen komen we tot een conclusie en aanbeveling.

e-learning

EBP Stap 5: toepassing in de praktijk

In deze module leer je over relevante implementatie theorieën en basisprincipes voor een succesvolle implementatie van interventies: de toepassing in de praktijk.

e-learning

Implementatie van EBP

In deze module leer je over de benodigdheden om EBP echt van de grond te krijgen binnen jouw team of organisatie. Implementatie van EBP is niet gemakkelijk, vooral als je het werkelijke doel niet goed voor ogen houdt: verbeteren van de kwaliteit van zorg. Deze module is er dan ook op gericht dat je binnen dat kader te werk gaat.
gebaseerd op

workshop

EBP voor iedereen

Bij OCA hebben we allerlei tools om EBP stapsgewijs te implementeren. In deze workshop leer je de ins en outs van deze tools en ga je samen met je teamgenoten en/of management in gesprek welke tools toepasbaar zouden kunnen zijn op jouw afdeling. We bespreken kansen & barrières en vormen aan het eind van de workshop een beknopt actieplan.

workshop

EBP en het leerklimaat

Elk team of afdeling heeft wel studenten van initiële- & vervolgopleidingen die iets van EBP krijgen of er zelfs een opdracht over moeten maken. Hoe kan je zorgen dat dit niet alleen bijdraagt aan hun opleiding, maar ook echt iets oplevert voor de zorg? In deze workshop bespreken we het soort studenten die binnen jouw team rondlopen, welke opdrachten zij moeten maken en hoe we deze mooi aan elkaar kunnen laten aansluiten. Ook gaan we in op de kennis & vaardigheden die begeleiders nodig hebben om studenten goed te kunnen begeleiden.