Leerlijn EBP Tergooi MC

Sinds 2018 ondersteunt omni cura ACADEMY (OCA) het Tergooi MC met de leerlijn 'Evidence Based Practice', de 'Leerlijn EBP Tergooi MC' was geboren! Samen hebben we een prachtige leerlijn met blended learning op kunnen zetten die over de jaren steeds verder is uitgegroeid. De deelnemers volgen de e-learning modules van OCA en krijgen tussentijds les van hun eigen docenten. OCA helpt de docenten op hun beurt bij het beoordelen van de opdrachten en het invullen van de lessen. Bekijk hieronder de hele leerlijn.
Leerlijn EBP Tergooi MC

Inhoud

Deze leerlijn is gebaseerd op de Leerlijn EBP van omni cura ACADEMY.

week 1
De Principes van Evidence Based Practice
week 1

e-learning

De Principes van Evidence Based Practice

De deelnemers beginnen met onze e-learning module 'De Principes van Evidence Based Practice'. Hierdoor werken ze aan de basiskennis die nodig is voor de leerlijn.

e-learning

Richtlijnen in de Zorg

In deze module leer je hoe Evidence Based Richtlijnen in de Zorg worden ontwikkeld, waar je ze kunt vinden en hoe te gebruiken in de praktijk.
gebaseerd op
Evidence Based Richtlijnen in de Zorg
week 2
week 2

e-learning

EBP Stap 1: Vragen

In deze module leer je over EBP Stap 1: het stellen van een beantwoordbare vraag. Door kritisch te kijken naar ons eigen handelen kunnen we klinische onzekerheden gaan signaleren. In deze module oefen je om dergelijke situaties goed te definiëren en hoe je dit om kunt zetten in een vraag die beantwoord kan worden met (o.a.) wetenschappelijke literatuur.

opdracht

Jouw Klinische Onzekerheid

De grootste uitdaging is niet het maken van een PICO, maar het vinden van een geschikte klinische onzekerheid. Daarom werken de deelnemers vóór de les aan deze opdracht, zodat ze tijdens de les de juiste nuances en vorm kunnen aanbrengen. Het resultaat wordt direct geupload op CATdatabank.nl.
week 4 (9 oktober)
gebaseerd op
De Digitale Dossierbespreking
week 4 (9 oktober)

workshop

Les 1: De basisprincipes van EBP en de beantwoordbare vraag (PICO)

Tijdens de eerste les maken de deelnemers samen met hun docenten een beantwoordbare vraag op basis van een klinische onzekerheid. Ze gebruiken hierbij hun eigen klinische onzekerheid uit de opdracht of een selectie van oude CAT's uit CATdatabank.nl, die een update nodig hebben.

e-learning

EBP Stap 2: de basis voor Zoeken

Binnen Tergooi MC is besloten dat verpleegkundigen niet zelfstandig hoeven te kunnen zoeken naar literatuur, maar gebruik kunnen maken van de medische bibliotheek in het ziekenhuis. Wel moeten ze de basis voor zoeken begrijpen, zodat ze met de juiste informatie bij de medische bibliotheek terecht kunnen én overweg kunnen met de resultaten die zij aanleveren.
week 5
gebaseerd op
Basis voor Zoeken naar Literatuur
week 6 (30-10-2023)
gebaseerd op
Zoeken in PubMed
week 6 (30-10-2023)

workshop

Les 2: Prutten in PubMed

De medische bibliotheek van Tergooi MC zal voornamelijk zoeken in de zoekmachine Pubmed. Het is daarom belangrijk dat de studenten weten hoe ze binnen dit systeem kunnen navigeren. Samen met omni cura ACADEMY hebben ze daarom deze workshop ontwikkeld. Samen met de docent gaan de deelnemers stap voor stap door de belangrijkste onderdelen van PubMed.

opdracht

Jouw Zoekstrategie

Om net wat beter te begrijpen hoe dat zoeken werkt maken de deelnemers zelf de (voorbereiding voor) een goede zoekstrategie. Dit doen ze samen met de docent van omni cura ACADEMY en verwerken ze direct in CATdatabank.nl.
Week 7
hulp bij zoekstrategie

e-learning

EBP Stap 3: beoordelen van literatuur

Uit de zoekstrategie komen artikelen die beoordeeld moeten worden op de methodologie. Deze e-learning module legt uit waarom dit belangrijk is en waar je dan op moet letten.

workshop/implementatie

Les 3: Beoordelen van Literatuur

In deze workshop wordt je onder begeleiding van een docent stapsgewijs door de beoordeling van wetenschappelijke literatuur geleidt.
gebaseerd op
week 10 t/m 12
Beoordelen van Artikel op Methodologie
week 10 t/m 12

implementatie/opdracht

Jouw Beoordeling van Methodologie

In deze opdracht ga je alle theorie over ‘EBP Stap 3’ toepassen. Je gaat een zelfgekozen artikel beoordelen op methodologische kwaliteit. Je geeft een samenvatting van de methodologie en een oordeel over het (potentieel) risico op bias. De docent geeft feedback op jouw beoordeling en autoriseert deze voor uploaden in CATdatabank.nl.

workshop/implementatie

De (Digitale) Journal Club - Expert

Deze les brengen we alles bij elkaar. We nemen per groepje door wat hun klinische onzekerheid en vraag was, welke zoektermen zijn gebruikt en welke artikelen ze hebben gelezen en beoordeeld. Ze geven hun eigen interpretatie aan de resultaten uit de studie en vormen samen met de docenten een eerste conclusie. Daarnaast bespreken ze in hoeverre ze er een echte CAT van willen maken en wat ze nog nodig hebben voor hun eindpresentatie.
gebaseerd op
week 14 & 15
week 14 & 15

opdracht

Jouw Conclusie van de Resultaten

De conclusie uit literatuur is slechts één pijler van evidence based practice. Dit moet aangevuld worden met klinische expertise en de wensen/voorkeuren van de patiënt. Tijdens deze opdracht gaan de deelnemers in gesprek met collega's uit Tergooi MC die expert zijn op het onderwerp van hun klinische onzekerheid. Samen bespreken ze de conclusies uit de literatuur, vullen dit aan en vormen een eerste aanbeveling. Tot slot bespreekt de deelnemer deze aanbeveling met minimaal één patiënt of patiëntvertegenwoordiger.

les 5

Eindpresentatie

Elke stap van EBP wordt tijdens de leerlijn verwerkt in een PowerPoint presentatie. Zo hebben ze aan het eind van de leerlijn hun hele verhaal al klaar staan om te delen met hun collega’s. Tijdens deze bijeenkomst wordt de leerlijn feestelijk afgesloten en worden hun ervaringen gedeeld.